ข่าวสารและกิจกรรม
 

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่น

24 August 2566

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว