ข่าวสารและกิจกรรม
 

เข้าร่วมพูดคุยกับ Hiroyasu Nagae Manager Novil (Thailand)

26 January 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯและคุณกฤษฎา บุญรักษ์วนิช คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมพูดคุยกับ Hiroyasu Nagae Manager Novil (Thailand)