ข่าวสารและกิจกรรม
 

อากรแสตมป์ที่ติดสัญญาเช่าซื้อ

12 February 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯและคุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับคุณเตชินท์ ดุลยฤทธิรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการตลาดและบริหารความสัมพันธ์สินเชื่อยานยนต์ และผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินภัทร *จากการเจรจาพูดคุยที่ทางสมาคมได้พูดคุยในวันนี้ ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ว่าด้วยเรื่องอากรแสตมป์ที่ติดสัญญาเช่าซื้อ โดยเป็นผลตอบรับที่ดี ว่าทางธนาคารเกียรตินาคินภัทรจะขอนำกลับไปพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยทั้งแก่ผู้ค้าและลูกค้า*