ข่าวสารและกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2567

15 February 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม และ จัดงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 1 ที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนมีนาคม 2567 นี้ ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา