ข่าวสารและกิจกรรม
 

เรื่องอากรแสตมป์ที่ติดสัญญาเช่าซื้อ

20 February 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ และ คุณพรเทพ วงค์อนุ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับคุณเตชินท์ ดุลยฤทธิรงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการตลาดและบริหารความสัมพันธ์สินเชื่อยานยนต์ และผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินภัทร

*️⃣ จากการเจรจาพูดคุยที่ทางสมาคมได้พูดคุย *️⃣ ด้วยเรื่องอากรแสตมป์ที่ติดสัญญาเช่าซื้อ โดยเป็นผลตอบรับ ว่า ทางธนาคารเกียรตินาคินภัทร ยกเลิกการเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ จากผู้ประกอบการ โดยมีผลตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นี้