ข่าวสารและกิจกรรม
 

บริษัทอ็อคชั่น เอ็กซ์เพลส

14 March 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ ภาคลานประมูล , คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯและคุณชาญชัย เหล่าแสวงชัยกุล คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ ทีมผู้บริหาร บริษัทอ็อคชั่น เอ็กซ์เพลส โดยมีการพูดคุยและอัพเดทข้อมูลของทาง AX จะมีการทำระบบเว็บไซต์การประมูลใหม่ โดยจัดทีมงานเข้าพื้นที่เพื่อแนะนำการใช้งาน หรือแนะนำวิธีการใช้งานผ่านทางชมรมทั่วประเทศและมอบหนังสือเชิญ ร่วมงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นี้ ณ บริษัทอ็อคชั่น เอ็กซ์เพลส