ข่าวสารและกิจกรรม
 

บริษัท สากลการประมูล จำกัด

15 March 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาาคมฯและคุณชาญชัย เหล่าแสวงชัยกุล คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ คุณนิพิฐ ชูวิรัช กรรมการบริษัท บริษัท สากลการประมูล จำกัด เพื่อพูดคุยอัพเดทข้อมูลข่าวสาร โดยสถานะการณ์ปัจจุบันรถเข้าลานเริ่มน้อยลงทำให้รถเช่าที่เข้าลานน้อยลงตามไปด้วย มีแนวโน้มจะเพิ่มสต๊อกในต่างจังหวัด ช่วงนี้ผู้ซื้อรายใหม่เข้ามาเยอะขึ้นและมอบหนังสือเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นี้ ณ บริษัท สากลการประมูล จำกัด