ข่าวสารและกิจกรรม
 

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2567

06 May 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม และ จัดงานสัมมนา สัญจร ประจำปี ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา