ข่าวสารและกิจกรรม
 

ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง Academy ของสมาคมฯ ร่วมกับ คุณธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย ทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

15 September 2022

: ณ. สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว บางใหญ่

วันที่ 15 กันยายน 2565
สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมฯ และ คุณฉัตรชัย วณิชธนานันต์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้ง Academy ของสมาคมฯ ร่วมกับ คุณธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย ทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 
ณ. สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว บางใหญ่