ข่าวสารและกิจกรรม
 

motor show Vip

25 March 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ , คุณรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล รองนายกสมาคมฯ , คุณพรเทพ วงค์อนุ คณะกรรมการสมาคมฯ , คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯ , คุณวัชรพัฒน์ โชติทวีภัทรกุล คณะทำงานสมาคมฯและคุณพงษ์ธร หรรษวานิช คณะทำงานสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน motor show Vip เพื่อดูงานกับ ผู้บริหาร บริษัทอ็อคชั่น เอ็กซ์เพรส ณ IMPACT MUANG THONG THANI