ข่าวสาร

Academy สถาบันอบรมวิชาชีพผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว คือ?? วันนี้เราจะไปดูกัน????

Academy สถาบันอบรมวิชาชีพผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว คือ?? วันนี้เราจะไปดูกัน???? —————————สถาบันฯ ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัทคาร์เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือและได้รับการอนุญาตให้ใช้โลโก้จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และองค์ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เพื่อให้ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพและบริการของบุคลากรในสังกัด ทั้งส่วนงานขายและการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ・Mindset ・Knowledge ・Skills✨ และวันนี้สถาบันฯ ของเราได้เปิดรับสมัครแล้วทุกท่านสามารถ สแกน QR code ด้านล่างหรือ แอดไลน์ มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ @usedcaracademy นะคะ

 • 06 December 2566

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 7 /2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 7 /2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 13 November 2566

ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์

ตัวแทน สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วโดย คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับรถยนต์มือสองและสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงแนวทางต่างๆ ณ. สำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์  

 • 08 November 2566

ร่วมงานศพสวดพระอภิธรรมไว้อาลัย

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมงานศพสวดพระอภิธรรมไว้อาลัย ของคุณแม่ของ คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ และ คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯณ. วัดอู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

 • 26 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

สัมภาษณ์ข่าวเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ข่าวกับ Goo inspection เกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 19 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนตุลาคม หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, เรื่องโครงการตราสัญญาลักษณ์ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ณ Novotel บางนา

 • 19 October 2566

อัพเดทสถานกาารณ์รถยนต์ช่วง Q4

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมดีลเลอร์ระยอง อัพเดทสถานกาารณ์รถยนต์ช่วง Q4 ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ. จังหวัดระยอง

 • 06 October 2566

เข้าพบท่านรองเลขาฯ สคบ. เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ รถยนต์ใช้แล้ว

สมาคมผู้ประกอบกรรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธฺ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ ภาคกฎหมาย และคุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯ เข้าพบท่านรองเลขาฯ สคบ. เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ รถยนต์ใช้แล้ว และ โครงการ Acedemy ณ. ศูนย์ราชการ

 • 28 September 2566

ร่วมประชุมสัมมนากับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ ภาคกฏหมาย เข้าร่วมประชุมสัมมนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หารือแนวทางการแจ้งเตือนภัยผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ผ่านลิงก์ห้องประชุมทางไกล ระบบ Webex Meeting ณ. สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 20 September 2566

โครงการตราสัญลักษณ์ ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ร่วมประชุมหารือกับ บริษัท ไอคาร์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (One2car) เกี่ยวกับโครงการตราสัญลักษณ์ ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่จะ มีขึ้นเร็วๆนี้ ณ ศูนย์รวมรถยนต์ 54 นิวัฒน์

 • 19 September 2566

บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คุณจูน อิเคดะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง เข้าพบ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว ณ. บริษัท ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ มอเตอร์ จำกัด

 • 12 September 2566

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมด้วย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนกันยายน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม, งานสัมมนาสมาคมฯ รวมถึงคุยรายละเอียดของ โครงการ Academy ที่จะมีการลงนามกัน ในงานสัมมนาครั้งที่ 2/2566 ณ. โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ในวันที่ 29 กันยายน 2566 นี้ ณ Novotel บางนา

 • 07 September 2566

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่น

คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 24 August 2566

ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางตลาดรถยนต์ใช้แล้ว

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขาสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ และคุณภิญโญ ธนวัชรกรณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางตลาดรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมกับ คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • 24 August 2566

ขอร่วมแสดงความเสียใจ

ทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ขอร่วมแสดงความเสียใจ ต่อการจากไป ของคุณพ่อของ คุณวิรัช โลหะผล เต็นท์ เจ.อาร์. ออโต้คาร์ ณ. วัดหน้าเมือง ศาลา 3 จ. ระนอง

 • 21 August 2566

ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ และคุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม ร่วมกับบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ให้กับ คุณแม่นพรัตน์ รสานนท์ (มารดา คุณป้อมเพชร รสานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต) ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

 • 20 August 2566

ร่วมไว้อาลัยงานรดน้ำศพ คุณแม่นพรัตน์ รสานนท์

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และคุณวัชรพัฒน์ โชติทวีภัทรกุล คณะทำงานสมาคมฯ ร่วมไว้อาลัยงานรดน้ำศพ คุณแม่นพรัตน์ รสานนท์ (มารดา คุณป้อมเพชร รสานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีธนชาต) ทางสมาคมฯ ขอร่วมไว้อาลัยในการจากไป ณ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

 • 15 August 2566

ทีมผู้บริหาร บริษัท คาร์เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

สมาคมมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้ง, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขาสมาคมฯ, และ คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ ประชุมหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ Academy กับ ทีมผู้บริหาร บริษัท คาร์เครโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด (Goo Inspection) ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  

 • 09 August 2566