กิจกรรม

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ทางคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว #สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 05 December 2566

บริษัท มารวยมอเตอร์ จำกัด

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมดีลเลอร์ บริษัท มารวยมอเตอร์ จำกัด และเข้าร่วมงาน Phitsanulok Motor Show 2023 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 • 01 December 2566

ดีลเลอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุนกะตัง ออโต้คาร์

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมดีลเลอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุนกะตัง ออโต้คาร์ และเข้าร่วมงาน Phitsanulok Motor Show 2023 ณ จังหวัดพิษณุโลก

 • 30 November 2566

Upgrade new version

สมาคมผู้ประกอบการยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ และคุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ เข้าร่วมเซ็นสัญญากับเว็ปไซต์เพื่อ Upgrade new version www.usedcar.or.th ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

 • 29 November 2566

โครงการ Academy

Mr. Kazuhiro Mukai CEO ท่านใหม่ของ Orico Auto Leasing (Thailand) เข้าพบ คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ และ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และเยี่ยมชมสถาบัน Association of Used Car Academy

 • 27 November 2566

คณะผู้บริหาร Car Dekho

คณะผู้บริหาร Car Dekho เข้าเยี่ยมพบ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ณ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ มอเตอร์

 • 27 November 2566

โครงการ Academy

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ร่วมกับ Goo Inspection เปิดการฝึกอบรมโครงการ Academy ให้แก่คณะกรรมการสมาคมฯ และ Partner สมาคมฯ ได้ทดลองเรียนรู้อบรมและฝึกทักษะให้มีมาตรฐานรถยนต์ใช้แล้วที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ สากลการประมูล

 • 20 November 2566

งานสัมมนาครั้งที่ 3

❗️ Comming Soon❗️งานสัมมนา ครั้งที่ 3????????????วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ????⏰เวลา 10.00-17.00 น.อบรมสัมมนาให้ความรู้⏰เวลา 18.00-23.00 น. งาน???? PROUD NIGHT ????ค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจ ณ. โรงแรม TheGrand Fourwings Convention Hotel (ศรีนครินทร์) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

 • 19 November 2566

งานบุญทอดกฐิน กับคารทหารธนาไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯและคุณกฤษฎา บุญรักษ์วนิช คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานบุญทอดกฐิน กับคารทหารธนาไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดน่าน

 • 11 November 2566

งานบุญกรุงศรี ออโต้ กฐินร่วมใจ ๒๕๖๖

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณนันทชัย แววศรี คณะทำงานสมาคมฯ, คุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯและคุณสุรพันธ์ โชติกะวัฒนะพงษ์ คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานบุญกรุงศรี ออโต้ กฐินร่วมใจ ๒๕๖๖ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ วัดห้วยหินฝน จังหวัดชัยภูมิ

 • 11 November 2566

ttb Drive Exclusive GOLF TOURNAMNT 2023

ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ, คุณชาญชัย เหล่าแสวงชัยกุล คณะกรรมการสมาคมฯและคุณสุวิทย์ พรชัยสิริอรุณ คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ ttb Drive Exclusive GOLF TOURNAMNT 2023 กับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ. RIVERDALE GOLF CLUB

 • 08 November 2566

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ 2

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ, คุณณัฐพล นิรมล คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณวริทธิ์รัชชา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ,คุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณนันทชัย แววศรี คณะทำงานสมาคมฯ และคุณวสันตฤดู ชวศุภกุล คณะทำงานสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 2 กับทางชมรมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วอุบล และภาคอีสาน ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ Partner ที่ร่วมสนับสนุน และผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องพาเลซโซ่ On Ubon Wedding Studio จ. อุบลราชธานี

 • 28 October 2566

Krungsri Used Car สร้างฝาย 2566

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯและคุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ Krungsri Used Car สร้างฝาย 2566 ณ เชียงราย

 • 24 October 2566

เยี่ยมดีลเลอร์ ณ จ.เชียงใหม่

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ, คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ, คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ และคุณณัฐพล นิรมล คณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมดีลเลอร์ ณ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยและอัพเดทสถานกาารณ์รถยนต์ช่วง Q4 ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ. Parc Thai Eatery เชียงใหม่

 • 14 October 2566

ครบรอบ 33 ปี The Galaxy Diamond Gala

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคม, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ, คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯ และคุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สหการประมูล มหาชน จำกัด จัดงานเลี้ยงครบรอบ 33 ปี The Galaxy Diamond Gala Dinner ณ. CNC BALLROOM

 • 09 October 2566

TOYOTA LEASING 30 YEARS OF PARTNERSHIP

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมฯ เข้าร่วม แสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี ในงาน TOYOTA LEASING 30 YEARS OF PARTNERSHIP ณ. Grand Ballroom, Level 2 Chatrium Grand Bangkok Hotel

 • 05 October 2566

สัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 2/2566

สัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 2/2566 ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกสามัญทุกๆท่าน และสมาชิกวิสามัญ ที่ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้เป็นอย่างดี แล้วพบกันครั้งต่อไป #สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว#สมาชิกทั่วประเทศไทย#สัมมนาวิชาชีพ

 • 29 September 2566

ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ และคุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมบริจาคของ และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

 • 25 September 2566

งานสัมมนาชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ และคุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองกลุ่มเหนือล่าง และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ณ โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ

 • 25 September 2566

เยี่ยมดีลเลอร์ ขุนเดชยนตรการ

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณธนบูลย์ จิระไตรลักษณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณดลชญา สุวรรณโณ คณะกรรมการสมาคมฯ, คุณชยพล ต้นเกตุ คณะกรรมการสมาคมฯ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร เข้าเยี่ยมดีลเลอร์ ขุนเดชยนตรการ สาขาลำมะโกรก ณ บริษัท ขุนเดชยนตรการ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

 • 24 September 2566

งานแถลงข่าวเปิดตัว

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ, คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์สมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์และผู้กก่อตั้งสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "Roddonjai" กับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok) ถนนพหลโยธิน

 • 22 September 2566