ข่าวสาร

ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ข่าวผ่านช่องทางYouTube

30 เมษายน 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดรถยนต์มือสองปี 2567