ข่าวสาร

เข้าพบ พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ , คุณรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล รองนายกสมาคมฯ , คุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯและคุณมนต์ชัย ศรีเพชรนัย คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเข้าแนะนำตัว และ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้ว รวมถึงเรียนแจ้งส่งหนังสือเชิญร่วมงาน สัมมนา ครั้งที่ 2/2567 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ