Highlight
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Read More >>
สาส์นจากนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว vol. 09/2562 Read More >>
นายกสมาคมฯต้อนรับผู้บริหารจาก Orico Auto Leasing (Thailand) Ltd. Read More >>
นายกสมาคมฯ ต้อนรับMr.Takashi Matoba ผู้แทนจาก Kusumoto Chavalit & Partners, Ltd. Read More >>
นายกสมาคมฯ เยี่ยมพบเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมงานขายในงานBig Motor Sale 2016 Read More >>
คณะกรรมการสมาคมฯเข้าเยี่ยมคุณจักรพันธ์ สิขิวัฒน์, Certified Pre-own Standard Manager Read More >>
ข้อสรุป สัมมนา “ตรวจจับ ปรับจริง เต้นท์รถมือสอง” สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Read More >>
บทสัมภาษณ์นายกสมาคมฯ โครงการ ตรวจจับ ปรับจริง เต้นท์รถมือสอง ของ สคบ. Read More >>