กิจกรรม

คณะสมาคมรถยนต์และสินเชื่อรถยนต์ประเทศมาเลเซีย (FMC)

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะสมาคมรถยนต์และสินเชื่อรถยนต์ประเทศมาเลเซีย (FMC) พร้อมพูดคุยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ณ. ร้านบ้านส้มตำ บางนา