กิจกรรม

ร่วมงานจัดแสดงโชว์รถประมูลของ Omakase Cars Online Auction

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้ นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณศักดิ์ชัย กิตติธากรณ์ รองนายกสมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯ , คุณเนตร ช้างพลาย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯและคุณจรูญ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญ เข้าร่วมงานจัดแสดงโชว์รถประมูลของ Omakase Cars Online Auction ณ โอมาคาเสะ คาร์ สาขางามส์วาน