ข่าวสาร

เข้าร่วมงาน LUXURY CAR EVENT ของสหการประมูล

09 มิถุนายน 2567
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณจรัล เหล่ากิจรุ่งโรจน์ บอร์ดบริหารสมาคมฯและคุณชาญชัย เหล่าแสวงชัยกุล คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน LUXURY CAR EVENT ของสหการประมูล
ณ ลานประมูล สหการประมูล สำนักงานใหญ่