ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2567

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  ร่วมด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานของสมาคม รุ่นที่ 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคม และ จัดงานสัมมนา ประจำปี ครั้งที่ 2