กิจกรรม

Monthly EV Forum หัวข้อ "EV Used Car"

06 มิถุนายน 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ และ คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ เข้าร่วมการบรรยาย Monthly EV Forum หัวข้อ "EV Used Car"

ณ ห้องประชุม X02 ชั้น 10 อาคาร KX