กิจกรรม

เข้าพบ ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินภัทร

21 พฤษภาคม 2567

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขานุการสมาคมฯ , คุณรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล รองนายกสมาคมฯและคุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ เข้าพบ ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินภัทร เพื่ออัพเดททิศทางการตลาดรถยนต์ ใช้แล้ว Q2 การเติบโตแบบยั่งยืน ลดหนี้ NPL แบบถาวร  และการขาดทุนรถยึดให้ น้อยที่สุด

ณ ตึก kkp tower company limited