ข่าวสารและกิจกรรม
 

ร่วมกิจกรรมสัญจร พบดีลเลอร์ บุญชัยยะ ณ. จ.ระยอง

14 July 2566

: บุญชัยยะ ณ. จ.ระยอง

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ, , คุณนิวัฒน์ สินเสริมสุขสกุล เลขาสมาคมฯ, คุณสุวิทย์ ชอบประดู่ รองนายกสมาคมฯ คุณรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล รองนายกสมาคมฯ และ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ บอร์ดบริหารกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วย Partner สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมสัญจร พบดีลเลอร์ บุญชัยยะ ณ. จ.ระยอง