ข่าวสารและกิจกรรม
 

Upgrade new version

29 November 2566

สมาคมผู้ประกอบการยนต์ใช้แล้ว นำโดย คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ , คุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ และคุณสันติ สุนทรชื่น รองนายกสมาคมฯ เข้าร่วมเซ็นสัญญากับเว็ปไซต์เพื่อ Upgrade new version www.usedcar.or.th ณ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว